Proizvodi i usluge

Home > Drvna biomasa

Kontakt

  • Nomar d.o.o.

Gavrila Principa 19
78 230 Kneževo
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 591 000
Fax: + 357 51 591 100
Email: info@nomar.biz

Drvna biomasa

DRVENA SJEČKA

Drvenu sječku ili sjeckane komadiće drveta dobijamo nakon proreza, gdje se dio trupca koji nije iskorišten melje i pretvara u sječku. Zbog debljih pila koje koristimo gotovo 50% drvene mase otpada na sječku i piljevinu. Prosječna veličina sječke je od 3 do 5 cm2 dok je vlažnost maksimalno 35% (G30-G50, W35). Drvena sječka se koristi kao energent i može se primjeniti na ložišta snage od 50 KW pa do 10 MW. Efikasno sagorijeva i stavlja se u isti energetski nivo sa uljem i plinom, dok je cjenovno povoljnija.

PILJEVINA

Piljevina se, kao i drvena sječka koristi za grijanje, ali ne direktno kao proizvod. Daljom preradom i usitnjavanjem do nivoa drvnog brašna, sabijanjem u posebnim presama nastaje drveni pelet. Kalorijska vrijednost, ekonomska isplativost, ekološka bezbijednost i jednostavnost korištenja glavne su prednosti ovog energenta.

KORA JELE I SMRČE

Svi trupci se prije sječenja tokare, a nakon toga im se skida kora. Kora se dalje koristi kao drvena biomasa. Može se koristiti direktno i bez prerade u kotlovima za grijanje, jeftinija je od peleta i briketa, a pogotovo od mazuta, lož -ulja i plina. Kora se takođe može koristiti za kontrolu korova, kao i za pokrivanje zemljišta na kojima se želi postići pun dekorativni efekat.