Rezana građa

Proizvodimo rezanu građu jele i smrče svih dimenzija, debljine, širine i dužine. Zahvaljujući primarnoj tehničkoj obradi, kvalitetnoj sirovini u mogućnosti smo svoj proizvodni asortiman prilagoditi željama i zahtjevima kupaca.

Rezana građa

Proizvodimo rezanu građu jele i smrče svih dimenzija, debljine, širine i dužine. Zahvaljujući primarnoj tehničkoj obradi, kvalitetnoj sirovini u mogućnosti smo svoj proizvodni asortiman prilagoditi željama i zahtjevima kupaca.

Drvna biomasa

U ponudi drvne biomase imamo drvenu sječku ili isjeckane komadiće drveta veličine 3-5 cm koji se koriste kao energent. Efikasno sagorjeva i stavlja se u isti energetski nivo sa uljem i plinom, dok je cjenovno povoljnija.

Drvna biomasa

Takođe nudimo piljevinu čijom daljom preradom i usitnjavanjem, a zatim i sabijanjem u posebnim presama nastaje drveni pelet. Nudimo i koru jele i smrče koja se može koristiti direktno u kotlovima za grijanje.

Kontakt