Drvna biomasa

Drvena sječka

Drvena sječka je usitnjen otpad iz drvne industrije/šume tj. sjeckani komadići drva prosječne veličine 3-5cm2 i vlage maksimalno 35% (G30-G50, W35).
Sječka prednjači u cjenovnoj kategoriji prvenstveno kao jeftinije gorivo. Drvo koje se nalazi u sječki najčešće potiče od mljevenja neiskorištenih drvenih materijala.
Danas često možemo čuti o modernim načinima grijanja na drvenu sječku. Učinkovito sagorijevanje drvne sječke stavlja je u isti rang s loživim uljem i plinom.

Piljevina

Ostatak koji nastaje preradom drveta predstavlja alternativu grijanju na gas i struju. Kalorična vrijednost i ekološka bezbjednost glavne su prednosti ovog bioenergenta. Od piljevine koja se sitni do nivoa drvnog brašna, a zatim sabija u posebnim presama nastaje drvni pelet.

Kora Jele/Smrče

mba-essay.com mba-essay.com

Predstavlja najjeftiniju moguću biomasu drvnog otpada, jer se može direktno i bez prerade koristiti u kotlovima za grijanje, pa je jeftinija od briketa i peleta, a pogotovo od mazuta, lož-ulja i plina. Kora se može koristi i za kontrolu korova. Veliki udio plutanih materija u kori sprečava jače temperaturne promjene u rizosferi biljaka. Trajnost kore je mnogo veća nego trajnost ostalih tipova malča zahvaljujući prisustvu eteričnih ulja. Idealna je za zastiranje ravnijih površina na kojima postiže pun dekorativni efekat.